RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r. w moim Kole
lub
Jestem członkiem PZW i chcę opłacić składkę członkowską na rok 2024 po 30.04.2024 razem z wpisowym
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024
Wędkarze Okręgu PZW ............. mają prawo korzystania ze zniżek w zakupie zezwoleń wyłącznie po wniesieniu w macierzystym Okręgu rocznej okręgowej składki na zagospodarowanie i ochronę wód na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Zamościu
Adres: 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 15, NIP: 922-12-33-799
 1. System dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzwzamosc.pl/ oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb wędką.
 2. System udostępnia zezwolenia okresowe na wędkowanie: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, 14-dniowe dla wędkarzy zrzeszonych w PZW, niezrzeszonych oraz cudzoziemców, a ponadto zezwolenia roczne dla niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Warunkiem niezbędnym uzyskania zezwolenia na wędkowanie w systemie on-line jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Zakupione, wydrukowane lub zarejestrowane na urządzeniach elektronicznych zezwolenie jest ważne:
  • - dla członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską.
  • - dla obywateli polskich nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • - dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej.
 5. Walory zakupu E-Zezwoleń w oparciu o system płatności on-line:
  1. płatności on-line umożliwiają szybkie i bezpieczne dokonanie opłat za wędkowanie.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-line nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  3. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl). W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • - moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
   • - moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 6. Po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU, E-zezwolenie dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności.
 7. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status przyciskiem [Sprawdź stan transakcji] na stronie, do której zostaje klient skierowany.
 8. Jeśli płatność została potwierdzona, na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym, pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować lub zapisać na urządzeniu elektronicznym.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Zamościu.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Zamościu, adres 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 15, lub pod numerem telefonu: +48 84 638 45 56.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Zamościu, adres 22-400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 15 (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www https://zezwolenia.pzwzamosc.pl/ w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW.
 12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez podmiotom trzecim.
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
­­­­­­­Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z podstawą prawną przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 475 informuję: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą ul. Wojska Polskiego 15, 22-400 Zamość. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy pod adresem Okręgu PZW w Zamościu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań wynikających ze Statutu PZW, Uchwał Zarządu, Uchwał Organów PZW. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do swojej karty ewidencji wędkarza, do sprostowania danych i prawo do żądania ich usunięcia.